24/7 0844 683 759
0::0844 683 759::
Array
(
)
Array
(
)
MENY
MENU
paintball-games-stockholm

Integritetspolicy

Delta Force Paintball Integritetspolicy

Introduktion

Denna integritetspolicy förklarar i allmänna ordalag hur Delta Force Paintball skyddar sekretessen för din personliga information. Vi är fast beslutna att skydda den personliga integriteten och sekretessen för personuppgifter och upprätthålla robusta fysiska, elektroniska och rättssäkerhetsgarantier för att skydda personuppgifter i vår vård.

Vad är personlig information?

Personlig information är information eller ett yttrande i någon form (oavsett om det är sant eller inte) om en person vars identitet är uppbar eller skäligen kan fastställas av informationen eller åsikt.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Där det är praktiskt kommer vi att samla in personuppgifter direkt från dig. Allmänt kommer att samlas in av oss när du handskas med oss antingen personligen, per telefon, per brev, fax, e-post eller när du besöker vår webbsida eller centra. Vi kan begära information om dig när du köper eller gör förfrågningar om biljetter, produkter och tjänster; när du deltar i tävlingar, registrerar dig för kampanjer eller när du begär broschyrer eller annan information. Vi kan också insamla information när vi erbjuder dig att slutföra undersökningar och ge oss feedback.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

I allmänhet, typen av personlig information som vi samlar in om dig är den information vi behöver för att underlätta din fritidsaktivitet och bokningar och ge tjänster och produkter för dig. Till exempel, kan vi samla in information som ditt namn, adress, telefonnummer, e-post adress, kreditkort nummer och utgångsdatum (vi lagrar dock inte kreditkort information), kostkrav (om några) och hälsofrågor som är relevanta för dina fritidsaktiviteter och arrangemang. Vi insamlar även information som krävs för användning i affärsverksamheten Delta Force Paintball, inklusive t.ex., finansiella uppgifter som krävs för att behandla olika transaktioner och annan information som du kan välja att förse oss med.

Vi är skyldiga enligt lag att få ditt samtycke till insamling av känslig information. Vi kommer att anta att du har samtyckt till insamling av information som lämnas till oss för användning i enlighet med denna policy, såvida du inte berättar något annat.

Hur använder vi personuppgifter?

Vi får använda och lämna ut dina personliga information för de ändamål som vilka de samlades in eller för den närstående eller underordnat ändamål, såsom en eller flera av följande syften:

• Identifiering av bedrägerier eller fel;

• Gällande rapportföreskrifter och efterlevnad;

• Utveckla, förbättra och marknadsföring av våra produkter och tjänster;

• Underhålla vår relation med dig, bland annat, att ge information om kampanjer och tjänster som vi tror kan intressera dig;

• Att involvera dig i marknadsundersökningar för att mäta kundnöjdhet och söker feedback om vår relation med dig.

• För att underlätta ditt deltagande i lojalitetsprogram;

• Att analysera trender inom försäljning och fritidsaktiviteter;

• För marknadsföringsaktiviteter; och

• Intern redovisning och administration.

Lämnas informationen till tredje part?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter:

• Som tillåts eller krävs enligt lag;

• Till olika tillsynsorgan och brottsbekämpande myndigheter och organ för att skydda mot bedrägerier och för närstående säkerhetsskäl;

• Till våra tredje part leverantörer samt till våra närstående enheter;

• Till tredje part såsom fritidsföretag och andra tjänsteleverantörer för de ändamål för vilka informationerna samlades in eller för närstående ändamål, till exempel för att underlätta och bearbeta dina fritidsaktiviteter;

• Till tredje part som kan vara involvera dig i marknadsundersökning i syfte att serva vår relation med dig och förbättra de tjänster vi erbjuder;

• Till tredje part för att analysera trender inom försäljning och fritidsaktiviteter;

• Den tredje part som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan också samla in dina personuppgifter i sin egen rätt, för internt bruk.

Där vi engagerar tredje part leverantörer för att utföra tjänster för oss kan tredje part leverantörerna krävas för att hantera dina personliga uppgifter. Under dessa omständigheter måste dessa tredjeparts leverantörer skydda informationen och får endast använda den för de syften för vilka den tillhandahölls, även om vi inte är ansvariga för att säkerställa detta.

Annat än ovanstående kommer vi inte lämna ut dina personliga uppgifter utan ditt medgivande såvida inte utlämnandet är nödvändigt för att förhindra hot mot liv eller hälsa, auktoriserad eller krävs enligt lag, att skäligen nödvändigt för att upprätthålla lagen eller nödvändigt undersöka en misstänkt olaglig verksamhet.

Informationssäkerhet

Delta Force Paintball har genomfört lämpliga rutiner fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsprocedurer för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, ändringar eller förstörelse. Delta Force Paintball granskar regelbundet säkerhet och krypteringsteknologi och kommer att sträva efter att skydda informationen i största möjliga utsträckning.

Tillgång och korrigering av personlig information

Med förbehåll för de undantag som anges i olika sekretessakter, inbjuder vi dig till att ta del av och rätta all personlig information vi kan ha om dig. Om vi nekar åtkomst, kommer vi att förse dig med skälet till avslaget.

Avslutningsalternativ

Önskar du inte längre få information om kampanjer och tjänster som vi tror kan intressera dig eller delta i marknadsundersökningar, var vänlig ring eller e-posta oss.

Användning av cookies

En cookie är en liten bit text som placeras i minnet på en dator och kan senare hämtas av webbsideservrar. Vi använder cookies för att förbättra din interaktion och bekvämlighet med vår webbplats och använder inte cookies för att registrera någon personlig information.

Länkade webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för sekretesspraxis eller innehåll på sådana webbplatser. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn för alla länkade webbplatser då deras integritetspolicy kan skilja sig från vår.

Feedback/Klagomål

Vi välkomnar dina frågor eller kommentarer angående vår policy. Om du har några synpunkter eller klagomål, ring eller e-posta oss.

Ändringar i vår policy

Från tid till annan kan det vara nödvändigt för oss att se över och revidera denna policy. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår policy när som helst. Om detta inträffar, kommer ändringarna att publiceras på vår webbplats.

Delta Force Paintball är en 5-stjärnig Ackrediterade Medlem av EUPBA (det styrande organet i idrotten i Europa).