Chat with us, powered by LiveChat
MENY
MENU
Delta Force Paintball Stockholm

Delta Force Dagen för de Döda!

DF player shoots

Delta Force Dagen för de Döda!

För att fira Dagen för de Döda, varkan den läskiga och den konstiga möta den fest liga och den fåniga? Varkan du varamagisktmaskeradochnjutaavettlandskapsombubblaravlivfullafärger?

DF player shoots from grave

Delta Force Sverigekombinerardethysterisktroliga med paintball ochlyfterupplevelsentill nya höjdermed vårasensationellaspelzoner, såsom den skräckinjagande Zombies ‘Crypt – fylld med blodtörstiga zombiessomspökarpåden närliggandekyrkogården. Ta dig långt in i de mörkadjupenavregnskogenförendjungelöverraskning.

De över 18+ kansättaplatsenilågor med vårtutbudavfärggladapyrotekniskaprodukter, somgaranteratger de mestcinematiskarökeffekterna, pittoreskaexplosionerochallsidigexpertispåalltrelaterat till pyroteknik. Såmedan du spenderardagen med attdansa med de döda, varförintetändanågrapaintballgranater under tidenför fiesta a la Delta Force! För bara 50 krkan du köpafärg- ellerrökgranater.

DF players stood by skull

Även om vi inteharnågra ‘sugar skulls’, har vi gott om snacks, godisochvarmalunchersomkanköpas. Paintballs kanköpasallteftersom under dagenochvåracenterharoftaetturvalavuppgraderingspakettillgängligapådagenförattgaranteraengrym dag föralla.

DF players by entrance

Såförvänta dig enextraordinär dag med paintball ochomfamna de underligaochunderbaraspelzonernasomerbjudshososspå Delta Force.

Fira din Dagför de Dödagenomattkontaktaenvänligevenemangskoordinatorpå 0844 683 759 * Våratelefonlinjeräröppna 24 timmar om dygnet, 7 dagariveckan, alternativtkan du boka online.

Delta Force Paintball är en 5-stjärnig Ackrediterade Medlem av EUPBA (det styrande organet i idrotten i Europa).