Chat with us, powered by LiveChat
MENY
MENU
paintball-games

Legal

Delta Force Paintball Juridisk Ansvarsfriskrivning

Juridisk Ansvarsfriskrivning

1. Delta Force Paintball har vidtaget alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på dessa webbsidor är korrekt i varje detalj men det garanterar inte eller gör några utfästelser angående innehållet, omfattningen eller fullständigheten av informationen, texten, grafiken, länkar eller andra objekt som ingår på denna webbplats eller någon annan relaterad webbplats. All information och innehåll som finns på denna webbplats tillhandahålls utan några garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till, garantier på titel, icke-intrång eller underförstådda garantier, annat än de garantier som är oförmögna till undantag, inskränkning eller modifiering enligt gällande lag.2. Vid inte något tillfälle ska Delta Force Paintball, våra dotterbolag eller våra licensgivare vara ansvariga för direkta, indirekta, bestraffande, tillfälliga, särskilda eller följdskador som resulterar från användning av eller oförmåga att använda denna webbplats eller informationen som tillhandahålls av webbplatsen. Denna begränsning gäller oavsett om den påstådda skulden baseras på kontrakt, kränkning, försummelse, strikt ansvar eller någon annan grund, även om vi har underrättats om möjligheten för sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador, skall vårt ansvar i sådana jurisdiktioner vara begränsad till den utsträckning som lagen tillåter.3. Om inget anges är innehållet på denna webbplats och alla relevanta sidor skyddade av upphovsrätten. Denna upphovsrätt inkluderar, men är inte begränsad till, alla bilder, text, formulär och sidor som finns på denna webbplats och relaterade webbplatser. Alla rättigheter är förbehållna. Du får inte återge något av det material som finns på denna webbplats i någon form utan föregående medgivande. Om du vill använda något material på denna webbplats för återpublicering i någon form måste du först skriftligen begära det på enquiry@deltaforcepaintball.se

Bokningsvillkor

1. Alla bokningar är i mån av tillgång. Ditt val av dag är kanske inte tillgängligt, men alternativa datum kommer alltid att erbjudas. Försök boka minst två veckor i förväg. För att öppna ett center, kan vi kräva ett minimum köpbelopp för gruppen av spelare som du vill boka.2. Full betalning måste göras för att bekräfta ditt evenemang och ska ha inkommit före dagen för spelen. När du bokat och bekräftat ditt evenemang med betalning, kan inga ändringar eller modifieringar i det valda paketet göras (dvs. nedgraderingar).3. I linje med liknande fritidsaktiviteter som erbjuder en tjänst på ett visst datum, alla pengar som betalas för paintballbokningar som drivs av oss (inklusive alla pengar som betalats för tjänster som tillhandahålls av oss) återbetalas ej, med det enda undantag som anges i punkt 4 i dessa villkor.4. När det gäller dödsfall av en nära anhörig (make, registrerad partner, mamma, pappa, bror, syster, barn, mor-/farföräldrar eller barnbarn) inom sju dagar från avsett event kommer vi, efter ansökan så snart det är praktiskt men under alla omständigheter senast det föreslagna datumet för eventet och åtföljs av en kopia av dödsattesten, göra en återbetalning av de pengar som betalats för ditt evenemang.5. Alla priser anges för bokning paket locka en serviceavgift på 6.99 % och innebär att din bokning kan ändras till ett annat datum om du vill (beroende på tillgänglighet), att krediter kommer att ges när det gäller alla spelare underlåter att delta i evenemanget , och att dessa aktörer kan delta i ett spel på en dag som du väljer i framtiden utan ytterligare betalning ( återigen, i mån av tillgång ).6. Se till att alla spelare har möjlighet det datum som valts innan du slutför din bokning eftersom misstag inte kan rättas till efter bokning har gjorts. Om någon inte kommer till eventet på det datum du har bokat, kommer förbetalningen och paintballs för den personen vara förverkade den dagen, även om krediter kan föras över till framtida besök, beroende på din bokningsstatus.7. Du har inte en giltig bokning tills du har gjort en fullständig betalning och fått slutlig bekräftelse via e-post - om du inte erhållit den innan ditt evenemang, var vänlig kontakta vårt bokningscenter på 0844 683 759 - vi har öppet dygnet runt, alla dagar.8. Observera att vi inte kan acceptera ansvar för eventuella fel som beror på de uppgifter du angett felaktigt online. Se till att du har fyllt i hus, gata, ort och postnummer korrekt. Vi kräver också en giltig e-post adress så vi kan kontakta dig vid eventuella problem med att slutföra ditt frågeformulär.9. Minimiåldern för alla spelare på dagen för spelen är 10 år. Alla spelare under denna ålder på speldagen, utan dispens, kommer inte tillåtas att spela.10. Paintball centrats placering kan ändras på grund av orsaker utanför vår kontroll och kartan är därför enbart vägledande.11. Endast paintballs som tillhandahålls av paintball centrat på dagen för ditt evenemang får användas på centret. Alla bollar som förs in från externa källor och inte tillhandahålls av paintball centrat kommer att beslagtas och förstöras.12. Alla spelare måste samtycka till att vara bundna till våra spelvillkor och säkerhetsföreskrifter. Alla spelare som är oförmögna att följa våra säkerhetsföreskrifter kommer att uteslutas från centret utan återbetalning.13. Kortbetalningar på plats medför transaktionsavgifter.

Delta Force Paintball är en 5-stjärnig Ackrediterade Medlem av EUPBA (det styrande organet i idrotten i Europa).