Chat with us, powered by LiveChat
MENY
MENU
Delta Force Paintball Stockholm

Allmänna villkor

Villkor för återbetalning av icke-deltagande-avgift, tillämpligt enbart för spelare med värdebevis för dagspass.
  • All begäran om återbetalning måste göras innan kl 10.00 på evenemangsdagen, genom att ringa bokningskontoret på 0844 683 759.
  • Kortinnehavaren måste vara närvarande vid centret med tillgång till uppgifter om kortet som användes vid betalning samt alla koder på deras värdebevis.
  • Enbart icke-deltagande-avgift för värdebevis köpta efter 1 november 2015 är berättigade. Inga partiella återbetalningar. För att berättigas en återbetalning får inte någon spelare i din grupp utfärdas någon av de paintbollar som ingår i icke-deltagande-avgiften. Om någon av paintbollarna utfärdas, kommer din återbetalningsbegäran vara ogiltig.
  • Värdebevis är enbart för heldagsevenemang. Återbetalningar kan bara behandlas för gruppdeltagare som anländer till centret innan kl 10.00 om ovanstående process för återbetalningsbegäran efterföljs. Skulle en grupp anlända efter kl 10.00, kommer alla paintbollar som ingår i icke-deltagande-avgiften att utfärdas till det antal spelare som är närvarande på dagen. De som uteblir på centret på dagen för bokningen förverkar sina paintbollar samt icke-deltagande-avgiften.
  • Återbetalningar kan ta upp till 21 arbetsdagar att behandla.
  • Inga återbetalningar kommer att utfärdas på centret. Enbart återbetalningsbegäran som görs på evenemangsdagen via bokningskontoret kommer att accepteras och behandlas.
  • Återbetalningsbegäran som görs efter datumet för ditt evenemang kommer inte att accepteras.
Om en kund yrkar på en återbetalning av icke-deltagande-avgiften istället för paintbollarna, kommer Delta Force anta att hen inte vill fortsätta med sin paintballdag.

Delta Force Paintball är en 5-stjärnig Ackrediterade Medlem av EUPBA (det styrande organet i idrotten i Europa).